Pastoraat betekent herderlijke zorg van de gemeente of zielzorg. Wanneer er problemen op je pad komen, is het goed om te weten dat er mensen zijn die een luisterend oor hebben en die je met adviezen weer op weg kunnen helpen.

Binnen Sjaloom is er een kernteam pastoraat, dat wordt aangevuld met het voorgangersechtpaar als adviseurs. Daarnaast worden de huisgroepleiders betrokken bij pastoraat, daar waar het om mensen uit hun huisgroep gaat.

De hulpverlening is geïnspireerd vanuit de Bijbel waaruit spreekt dat Jezus de weg is naar herstel, bevrijding, troost en bemoediging. In gevallen wanneer professionele hulpverlening noodzakelijk is, zorgt het kernteam voor doorverwijzing naar professionele hulpverlenende instanties.