In Pinkstergemeente Sjaloom bestaat de diaconale zorg uit materiële en of financiële hulp aan leden van de gemeente waar dat nodig is. Dus zorg voor elkaar als een gemeentelid door omstandigheden in financieel zwaar weer is terechtgekomen. Natuurlijk kan deze hulp ook wel spontaan gegeven worden, bijvoorbeeld door onderlinge hulp van andere leden in een gemeentekring. Soms is echter meer structurele hulp nodig, bijvoorbeeld als er schulden zijn ontstaan door tegenslag. Dat kan in de vorm van 'noodhulp', een eenmalig geldbedrag als er bijvoorbeeld helemaal geen brood meer op de plank is. Ook door het verstrekken van een lening om schulden te delgen; terugbetaling gebeurt op basis van afspraken over het beheer van inkomsten en uitgaven.

Financieel beheer

De diaconie in Sjaloom wordt uitgevoerd door stichting Sjaloom Langszij. De inkomsten van deze stichting bestaan uit particuliere giften, donaties en periodieke collectes. Jaarlijks wordt de administratie gecontroleerd door een 'kascommissie'. In de ledenvergadering van Sjaloom wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd voor het financiële beheer.

Wat kan stichting Sjaloom Langszij concreet doen?

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Het aanbieden van de cursus 'Uitkomen met Inkomen' van het NIBUD. Dit is een budgetcursus met vragen als "Hoe maak je een begroting?" en "Hoe kun je er voor zorgen dat je elke maand goed uitkomt?"
  • Het (onder voorwaarden) verstrekken van een (overbruggings-)lening als er door omstandigheden schulden zijn.
  • Begeleiden en adviseren als het lastig is om de (gezins-)financiën in de hand te houden.
  • 'Noodhulp', een in principe eenmalige financiële bijdrage als er door persoonlijke omstandigheden 'geen brood op de plank' is.

Registratie

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat particuliere schenkingen als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Giften kunnen overgemaakt worden naar rekening NL62 ABNA 04720 82051 ten name van Stichting Sjaloom Langszij.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37098650.

Voor meer informatie en aanvragen kun je contact opnemen met Rick Elings, tel. 06-36591264 of je kunt een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ANBI-gegevens stichting Sjaloom Langszij

Naam: Stichting Sjaloom Langszij
RSIN: 8160.34.618
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling
Uitvoering geven aan de diaconale zorg van Pinkstergemeente Sjaloom te Heerhugowaard, door het verlenen van materiële en/of financiële hulp aan leden (en betrokken niet-leden) van dit kerkgenootschap.

Hoofdlijnen beleidsplan
Financiële nood wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hulpvragers worden met respect en op voet van gelijkheid bejegend. In geval van schulden kan een lening worden aangevraagd in beginsel na analyse van de financiële situatie. 

Incidenteel kan financiële noodhulp worden verstrekt voor eerste levensbehoeften.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken (na kascontrole) in de algemene ledenvergadering van Pinkstergemeente Sjaloom.

De stichting voldoet aan de uitgangspunten van ‘Veilige Kerk’ en de AVG overeenkomstig het algemene beleid van Pinkstergemeente Sjaloom.

Bestuurssamenstelling
R. van Veen (vz), S.J. Keur (plv. voorzitter), R.E. Elings (secretaris), A.M. Ham (penningmeester), D. Hoogeland (lid), B.G.J. Keur-Werner (lid).

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt generlei vergoeding. Noodzakelijk gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Activiteiten

  • Financiële noodhulp bij acuut tekort aan eerste levensbehoeften.
  • Onderwijs over en assistentie bij budgetteren.
  • Verstrekken van (overbruggings-) leningen ter regeling van schulden.
  • Assisteren bij ordening van thuisadministratie.
  • Overleg en samenwerking met lokale instanties met dezelfde doelstelling.

Financieel verslag

Balans en baten/lasten Boekjaar 2019 (pdf)

Balans en baten/lasten Boekjaar 2018 (pdf)