Wij helpen

Er voor elkaar zijn op momenten dat het nodig is en hulp bieden. Dat is een belangrijk onderdeel van kerk-zijn. Sjaloom richt zich op praktische hulpverlening voor mensen dichtbij en verder weg. Deze zorg voor elkaar wordt in praktijk gebracht met hulp van een aantal teams en stichtingen.

 

Vanuit Nederland ondersteunt stichting Agape Hulpverlening Sri Lanka het kinderhuis Sjaloom Boys Home in Matale, Sri Lanka. Deze stichting organiseert verschillende activiteiten om bekendheid te geven aan het kinderhuis en om geld in te zamelen zodat de jongens in het kinderhuis echt een goed thuis geboden kan worden.

Stichting Agapé hulpverlening Sri Lanka heeft als doel het ondersteunen van opvang en hulpverlening in Sri Lanka voor kinderen en in tweede instantie bejaarden en hulpbehoevenden om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Lees meer over het kinderhuis en hoe jij kunt helpen: www.sjaloomkinderhuis.nl

boys home Sjaloom groepsfoto

Elke donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 is er in The Gate, naast Sjaloom, een zogenaamd Taalcafé voor de bewoners van het AZC in Heerhugowaard. Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers en een kopje koffie of thee wordt er geoefend met de Nederlandse taal.

Enjoy kledingcafé is er voor vluchtelingen, minima en iedereen die 't even gebruiken kan. Bij Enjoy kun je terecht voor tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen, schoenen en speelgoed en een gratis kopje koffie. Enjoy is er niet alleen voor goede en betaalbare kleding, maar ook voor gezelligheid en een luisterend oor.

Het kledingwinkeltje bevindt zich op Middenweg 215 in Heerhugowaard. De koffie staat klaar!

Voor vluchtelingen uit AZC en minima is er een zogenaamde enjoy-pas beschikbaar. Deze geeft 50% korting op alle kleding. Meld je aan in de winkel met bijvoorbeeld de Huygenpas, inschrijving AZC, voedselbank of een ander bewijsstuk.

Enjoy kan altijd kinderkleding, schoenen en kleding voor volwassenen gebruiken. Deze en andere donaties kan je afgeven tijdens de openingstijden of deponeren in de kledingcontainer voor op het parkeerplein van Sjaloom.

groepsfoto vrijwilligers Enjoy Kledingcafe

Openingstijden:

Maandag 10.00-15.00 uur
woensdag 10.00-13.00 uur
vrijdag 10.00-13.00 uur

Van maandag 20 juli t/m 15 augustus zijn we gesloten. De kledingcontainer bij Sjaloom is in die periode op slot.

Stichting Enjoy kledingcafé

Stichting Enjoy kledingcafé is een interkerkelijke stichting die nauw samenwerkt en is ontstaan vanuit Sjaloom. De vrijwilligers van Enjoy hebben verschillende achtergronden.

Voorzitter en algehele leiding: Hanja Jong
Secretaris: Loes Bonefaas
Penningmeester: Henk Jong

Info: Hanja Jong 06-52579752

Facebook: www.facebook.com/kledingcafe

interieur Enjoy Kledingcafe

Pastoraat betekent herderlijke zorg van de gemeente of zielzorg. Wanneer er problemen op je pad komen, is het goed om te weten dat er mensen zijn die een luisterend oor hebben en die je met adviezen weer op weg kunnen helpen.

Binnen Sjaloom is er een kernteam pastoraat, dat wordt aangevuld met het voorgangersechtpaar als adviseurs. Daarnaast worden de huisgroepleiders betrokken bij pastoraat, daar waar het om mensen uit hun huisgroep gaat.

De hulpverlening is geïnspireerd vanuit de Bijbel waaruit spreekt dat Jezus de weg is naar herstel, bevrijding, troost en bemoediging. In gevallen wanneer professionele hulpverlening noodzakelijk is, zorgt het kernteam voor doorverwijzing naar professionele hulpverlenende instanties.

In Pinkstergemeente Sjaloom bestaat de diaconale zorg uit materiële en of financiële hulp aan leden van de gemeente waar dat nodig is. Dus zorg voor elkaar als een gemeentelid door omstandigheden in financieel zwaar weer is terechtgekomen. Natuurlijk kan deze hulp ook wel spontaan gegeven worden, bijvoorbeeld door onderlinge hulp van andere leden in een gemeentekring. Soms is echter meer structurele hulp nodig, bijvoorbeeld als er schulden zijn ontstaan door tegenslag. Dat kan in de vorm van 'noodhulp', een eenmalig geldbedrag als er bijvoorbeeld helemaal geen brood meer op de plank is. Ook door het verstrekken van een lening om schulden te delgen; terugbetaling gebeurt op basis van afspraken over het beheer van inkomsten en uitgaven.

salam4u4Salam4u! Vrede voor u! Deze stichting, voortgekomen vanuit Sjaloom, is gericht op de ondersteuning van Arabische christenen in Nederland. Dit is een voor velen onbekende, maar groeiende groep mensen die zijn weg probeert te vinden in onze samenleving. Een groep waarvan de meesten met het christelijke geloof zijn opgevoed. Salam4u wil hen helpen om te integreren door maatschappelijke hulp te bieden, Arabische kerken te ondersteunen en te helpen bij het invoegen in Nederlandse kerken.

Elke donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur is er in Sjaloom (zaal Het Plein) een spreekuur voor maatschappelijke ondersteuning. Neem contact op met Shawkat Hanna voor een afspraak, 06-40364288.

Ga naar de website voor meer informatie: www.salam4u.nl of bezoek onze facebook-pagina.

Neem voor vragen contact op met Shawkat Hanna: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Jabes ondersteunt de bediening van Hetty Rook in Afrika, Azië en Israël. Hetty werkte vanaf 2005 in Azië en vanaf september 2014 maakte ze deel uit van de staf van The Jerusalem House of Prayer (JHOP) in Israël. Sinds het begin van oktober 2018 woont Hetty in Kameroen waar ze betrokken is bij een bijbelschool van Fire International.

Om meer kenbaarheid te geven aan de werkzaamheden in de diverse landen, ontstond er de behoefte om online te gaan onder de naam "We Build On The Rock". Deze naam is door Stichting Jabes gekozen naar aanleiding van een droom die iemand uit Hetty's thuisgemeente Sjaloom over haar had gekregen. In deze droom wandelde zij over een wankele hangbrug naar de rots. De rots staat voor "Jezus". Deze droom was voor Hetty de eerste roeping om overzees te gaan werken.

Lees meer op www.webuildontherock.com