De organisatie van Sjaloom bestaat uit een aantal teams verdeeld over een aantal clusters. De oudsten zijn eindverantwoordelijk voor de verschillende clusters en worden bijgestaan door een aantal teamleiders.

Lofprijs & Aanbidding

De tegenwoordigheid van God, 'Presence' is essentieel in onze samenkomsten. Het hart van de bediening van dit cluster is om met muziek en zang de gemeente voor te gaan in lofprijzing en aanbidding. Deze bediening helpt de gemeente om in de tegenwoordigheid van God te komen. 'U bent Heilig, U troont op de lofzangen van Israël.' (Psalm 22:4)

Gebed

Waarom bidden? De bijbel zegt 'Als mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze weg, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land herstellen!' (2 Kronieken 7:14) Gebed is de meest levensveranderende kracht in kerk en maatschappij.

Profetie

 

Kinderkerk

Het kinderwerk in Sjaloom is een plek waar kinderen 'fun' hebben; God ervaren, leren kennen en vertrouwen; kinderen Bijbelse waarheden ontdekken en zich eigen maken; waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het is een plek waar vriendschappen ontstaan en teamleden passie voor en plezier met de kinderen hebben.

Jeugdwerk en The Gate

Binnen het jeugdwerk van Sjaloom maken wij gebruik van al onze mogelijkheden om de liefde van God voor deze generatie te laten zien, om hen te bereiken met het evangelie en hen te discipelen in een christelijke levenswandel.

Instroom

Onze taak is om gasten thuis te doen voelen in Sjaloom. Dit doen wij onder andere door: elkaar leren kennen, introductieavonden en basiscursussen om kennis te maken met het christelijke geloof en met Sjaloom, en encounterweekenden waar de focus ligt op een ontmoeting met God.

Missionaire activiteiten

 

Huisgroepen

De huisgroepen zijn gemeentes in het klein. Het is een fijne plaats waar gebed en de bijbel centraal staan. Daarnaast is het een plaats van aandacht en omzien naar elkaar. De huisgroepen zijn divers samengesteld en komen op verschillende dagen en tijden bijeen.

Zorg

Er voor elkaar zijn op momenten dat het nodig is en hulp bieden. Dat is een belangrijk onderdeel van kerk-zijn en wordt praktisch gemaakt door middel van pastoraat, Alpha Marriage Course, ouderenzorg, diaconaal werk door Stichting Sjaloom Langszij en de voedselbank.