visie-watervalMissie

Het doel van pinkstergemeente Sjaloom is het Koninkrijk van God te doen groeien door de grote opdracht van Jezus in Matteüs 28:18-20 uit te voeren in Heerhugowaard en de omliggende plaatsen tot aan de uitersten van de aarde. De grote opdracht betekent het Evangelie verkondigen zoals Jezus dat deed: 'Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u'. In woord en in werken van kracht en barmhartigheid. Het houdt ook in dat we discipelen maken zoals Jezus dat deed: door voorbeeld, onderwijs en relatie. Het middel daartoe is gemeentebouw in Heerhugowaard en gemeentestichting op andere plaatsen.

'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Matteüs 28, 18-20 (NBV)

 

Visie

De visie is samen te vatten in drie (engelstalige) woorden: Presence, Present en Represent.

Presence
De gemeente is de woonplaats van God.
Bouwen aan een cultuur van de tegenwoordigheid van God in de samenkomsten: Gods liefde brengt aanbidding, Gods kracht verandert levens.

Present
Elkaar van harte dienen.
Bouwen aan een cultuur van dienstbaarheid aan de gemeente en de samenleving. Ieder lid is betrokken.

Represent
Gods liefde en kracht laten zien.
Bouwen aan een cultuur van het vertegenwoordigen van de Koning en Zijn Koninkrijk in de samenleving. Jezus vertegenwoordigen overal en altijd.

 

Onze kernwaarden

Voor alle generaties en culturen
Open voor de Geest
Bijbelgetrouw
Warm nest