groenten

Enjoy Your Meal is een nieuw initiatief van stichting Enjoy in samenwerking met Sjaloom. Enjoy your meal staat voor genieten van je maaltijd. Genieten doe je het liefst samen met anderen. Daarom gaan we iedere woensdagavond in The Gate een heerlijke maaltijd koken voor mensen van buiten Sjaloom.

Met deze laagdrempelige activiteit bouwen we in een gezellige atmosfeer relaties op met de bezoekers. Door gastvrijheid te tonen en liefde te delen willen we Jezus laten zien.

Help mee

Om dit mogelijk te maken zijn we zijn op zoek naar mannen en vrouwen die willen koken en helpen bij het ontvangen van de gasten. Je kunt natuurlijk ook op andere manieren meehelpen.

Jaarthema rondom het altaar

Ons jaarthema voor 2020 is Rondom het altaar. Een van de eerste plaatsen in de bijbel waar melding wordt gemaakt van een altaar is in Genesis 12. Abram bouwde een altaar nadat God aan hem verschenen was. Het altaar is de plaats waar offers gebracht worden.

De geschiedenis van verlossing begint wanneer mensen een altaar voor God gaan bouwen. In onze tijd is dat geen letterlijk altaar, maar wanneer we God gaan aanbidden. Onze gebeden bepalen de geschiedenis van onszelf, ons gezin, de kerk, de stad en ons land. Als wij bidden brengt Jezus deze gebeden als perfecte offers bij Gods troon. De geschiedenis van de mensheid wordt bepaald bij het altaar.

De komende XL-jeugddienst op zondagavond 26 januari komt Matthew Helland langs met zijn team! Matthew gaat spreken over het verstaan van Gods stem en over hoe wij zijn woorden kunnen doorgeven (profeteren). Profeteren is voor elke gelovige (dus ook voor jou) en daar mogen we in leren uitstappen en groeien! Mis deze dienst niet :)

Zondag 26 januari 2020 van 19:15 - 22:00

XL4 When you speak

ik ben is geboren: kerstfeest in Sjaloom

Je bent weer van harte welkom om samen met ons de geboorte van Jezus te vieren! Dat is waar het kerstfeest werkelijk om draait.

Dit jaar is het thema IK BEN is geboren. 'Ik Ben' betekent dat God er altijd was, er ook nu is en altijd bij ons zal zijn. Met kerst vieren we dat Hij als mens naar ons toe gekomen is om te laten zien hoe groot zijn liefde is voor ons.

Er zijn kerstvieringen voor jong en oud: