In Efeze 2:6 staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten heeft geplaatst. De werkelijkheid van de onzichtbare wereld is van een hogere orde dan de werkelijkheid van de zichtbare wereld. De omstandigheden die wij met onze natuurlijke ogen zien hoeven ons leven niet te bepalen. Laat je leven bepalen door de onzichtbare werkelijkheid die in Christus is.

Spreker: Machiel Jonker

Goede Vrijdag Online 10 april

Op Goede Vrijdag 10 april houden we vanaf 20.00 uur een dienst via ons YouTube-kanaal. Om 20.30 uur vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal tegelijk met meerdere kerken. Op afstand, vanuit huis of waar je je dan ook bevindt, kunnen we via de livestream toch samen de Maaltijd van de Heer samen beleven.

De uitzending van Goede Vrijdag is te zien op het videokanaal van Sjaloom Heerhugowaard.

Volg de paasdienst via de livestream

“Happily ever after” betekent zoveel als “Ze leefden nog lang en gelukkig.” Dit is uiteraard de traditionele afsluiting van een sprookje. 

Deze eerste Paasdag zal de boodschap volledig in het teken staan van het belangrijkste onderwerp dat er is! De opstanding van Jezus. Volgens velen is dat niets meer dan een sprookje, maar deze zondag gaan we met elkaar horen én beleven dat Hij niet alleen is opgestaan, maar dat Hij nog steeds leeft, geneest en bevrijd!

Omdat samenkomen nu niet mogelijk is, zullen we de paasdienst online aanbieden op het YouTube-kanaal van Sjaloom Heerhugowaard

Zondag 12 april - 10.00 uur

Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart wordt een Dag van Nationaal Gebed gehouden. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. 

De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.

De Dag van Nationaal Gebed is een initiatief van MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.

De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl. Daar kun je meer lezen over het initiatief en hoe je mee kunt doen.