In Efeze 2:6 staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten heeft geplaatst. De werkelijkheid van de onzichtbare wereld is van een hogere orde dan de werkelijkheid van de zichtbare wereld. De omstandigheden die wij met onze natuurlijke ogen zien hoeven ons leven niet te bepalen. Laat je leven bepalen door de onzichtbare werkelijkheid die in Christus is.

Spreker: Machiel Jonker