Jaarthema rondom het altaar

Ons jaarthema voor 2020 is Rondom het altaar. Een van de eerste plaatsen in de bijbel waar melding wordt gemaakt van een altaar is in Genesis 12. Abram bouwde een altaar nadat God aan hem verschenen was. Het altaar is de plaats waar offers gebracht worden.

De geschiedenis van verlossing begint wanneer mensen een altaar voor God gaan bouwen. In onze tijd is dat geen letterlijk altaar, maar wanneer we God gaan aanbidden. Onze gebeden bepalen de geschiedenis van onszelf, ons gezin, de kerk, de stad en ons land. Als wij bidden brengt Jezus deze gebeden als perfecte offers bij Gods troon. De geschiedenis van de mensheid wordt bepaald bij het altaar.