anbi2Sjaloom Heerhugowaard is afhankelijk van giften. Met deze inkomsten worden onze activiteiten georganiseerd, kunnen wij andere mensen helpen en de vaste lasten van het gebouw betalen. Wil je ons hierbij helpen? Steun ons dan met een eenmalige of periodieke gift.

Giften kunnen worden gestort op bankrekening:
NL73 INGB 0651334306 t.n.v. PG Sjaloom Heerhugowaard;
NL30 INGB 0651138752 t.n.v. PG Sjaloom Heerhugowaard (giften voor zendingsprojecten);
NL62 ABNA 04720 82051 t.n.v. Stichting Sjaloom Langszij.

Eenvoudig geven met je smartphone

Het is nu ook eenvoudig om geld over te maken naar Sjaloom met de app van Givt. Met deze app kan je ook meedoen aan de collecte tijdens de dienst op zondag. Download de app op https://www.givtapp.net/download. 

 

geef met givt

 

 

QR Givt web

 

Giften zijn aftrekbaar van de belasting

Pinkstergemeente Sjaloom is lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en derhalve erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Bekijk hier de ANBI-gegevens van Pinkstergemeente Sjaloom.

Voor het kunnen aftrekken van giften aan onze kerk heeft de belastingdienst de volgende voorwaarden gesteld:

  • Wij leveren geen tegenprestatie voor de giften. (Voorbeelden van een tegenprestatie zijn: je koopt een speciaal boek. Je doet dan geen gift. Je betaalt geld en als tegenprestatie krijgt je het boek. Of: je koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijg je een kans om geld te winnen. Je kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties aantonen dat je de giften hebt gedaan.)
  • Het totale bedrag van je giften is meer dan het drempelbedrag.
  • Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Drempel en maximum gewone giften

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van je drempelinkomen.

Periodieke giften

Als je besluit om ons periodiek te steunen kan je gift volledig, dus zonder drempel, voor de belasting worden afgetrokken. Daar kun je hier meer over lezen.
Op die pagina kun je ook een formulier downloaden om dat te regelen. Dat formulier moet deels door jou en deels door ons worden ingevuld en ondertekend. Hier is geen notaris voor nodig.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap

Heb je geen fiscale partner? Of heb je alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan tel je alleen je eigen gewone giften op en bereken je je eigen drempelinkomen.

Heb je het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van jou en je fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, tel je de drempelinkomens van jou en je fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kun je onderling verdelen zoals je dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als je een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Zie ook: Fiscaal partnerschap

Als je besluit om ons periodiek te steunen kan je gift volledig, dus zonder drempel, voor de belasting worden afgetrokken.

Je gift is een periodieke gift als:

  • je de gift hebt laten vastleggen in een overeenkomst tussen ons beiden (of in een notariële akte.)
  • je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij je overlijden.
  • wij je geen tegenprestatie leveren voor de gift

Geldt er een drempel?

Voor periodieke giften geldt geen inkomensafhankelijke drempel of maximaal aftrekbaar bedrag.

Hoe kom ik in aanmerking voor die gunstige belastingaftrek?

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Sjaloom.

Neem je in de akte op dat je geen gift meer geeft als je inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat je werkloos of invalide wordt? Dan voldoe je toch aan bovenstaande voorwaarden.

Hoe regel ik zo'n schriftelijke overeenkomst voor gunstige belastingaftrek?

Stap 1: Download het formulier:
Klik hier om een blanco overeenkomst voor periodieke giften te downloaden
Stap 2: Print het uit.
Stap 3: Vul het in en onderteken het formulier.
Stap 4: Regel de periodieke gift met je bank.
Stap 4: Stuur het formulier naar het adres op de contactpagina.
Stap 5: Onze penningmeester zal contact met je opnemen over de verdere afhandeling.

Let op!

Je hoeft de bovengenoemde overeenkomst niet naar de belastingdienst op te sturen. Het is voor jezelf en Sjaloom. Je moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst je aangifte controleert, kan zij je om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Je periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat je werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken.

Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Moest je de gift in een bepaald jaar betalen, maar heb je dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover je rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat je deze schuld betaalt.