In pinkstergemeente Sjaloom bestaat de diaconale zorg uit materiële en of financiële hulp aan leden van de gemeente waar dat nodig is. Dus zorg voor elkaar als een gemeentelid door omstandigheden in financieel zwaar weer is terechtgekomen. Natuurlijk kan deze hulp ook wel spontaan gegeven worden, bijvoorbeeld door onderlinge hulp van andere leden in een gemeentekring. Soms is echter meer structurele hulp nodig, bijvoorbeeld als er schulden zijn ontstaan door tegenslag. Dat kan in de vorm van 'noodhulp', een eenmalig geldbedrag als er bijvoorbeeld helemaal geen brood meer op de plank is. Ook door het verstrekken van een lening om schulden te delgen; terugbetaling gebeurt op basis van afspraken over het beheer van inkomsten en uitgaven.

Financieel beheer

De diaconie in Sjaloom wordt uitgevoerd door stichting Sjaloom Langszij. De inkomsten van deze stichting bestaan uit particuliere giften en een jaarlijks bijdrage van pinkstergemeente Sjaloom. Jaarlijks wordt de administratie gecontroleerd door een 'kascommissie'. In de ledenvergadering van Sjaloom wordt op hoofdlijnen verantwoording voor het financiële beheer afgelegd.

Wat kan stichting Sjaloom Langszij concreet doen?

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Het aanbieden van de cursus 'Uitkomen met Inkomen' van het NIBUD. Dit is een budgetcursus met vragen als "Hoe maak je een begroting?" en "Hoe kun je er voor zorgen dat je elke maand goed uitkomt?"
  • Het (onder voorwaarden) verstrekken van een (overbruggings-)lening als er door omstandigheden schulden zijn.
  • Het begeleiden en adviseren als het lastig blijkt te zijn om de (gezins-)financiën in de hand te houden.
  • Het aanbieden van 'noodhulp', een in principe eenmalige financiële bijdrage als er door persoonlijke omstandigheden geen brood op de plank is.

Bestuur stichting Sjaloom Langszij

Het bestuur van de Stichting Sjaloom Langszij bestaat uit:

  • Voorzitter: vacant
  • Secretaris: Rick Elings
  • Penningmeester: Arie Ham
  • Bestuursleden: Dora Hoogeland, Ramon van der Geer, Erna en Jelle Keur

Registratie

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat particuliere schenkingen als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Giften kunnen overgemaakt worden naar rekening NL62 ABNA 04720 82051 ten name van Stichting Sjaloom Langszij.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37098650.

Voor meer informatie en aanvragen kun je contact opnemen met Jelle en Erna Keur (tel. 072-5713461) of je kunt een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..